Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, ochrana osobních údajů, doprava, reklamace

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese a to pouze pro osoby starší 18 let.
Předmětem smlouvy je pouze  zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční  zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Odběr zboží je možný pouze osobami nad 18 let!. V případě pochybností může dopravce požadovat prokázání totožnosti a věku příjemce. Pokud nebude umožněno, nesmí být  zásilka vydána a objednavateli  ( firmě) budou účtovány náklady s tím spojené.

Velkoobchodní prodej. Při nákupech nad 10.000,-Kč uvádějte vaše IČ popř. DIČ ( u plátců DPH ). U plateb přesahující  částku 20.000,- Kč je možný pouze bankovní převod.

Zboží odesíláme v Po a ve Čt, obdržíte v  Út a Pá. Pro pondělní odeslání jsou připraveny objednávky do Ne 14.00 a čtvtrteční odesílání do St - 15.00.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Kupujícímu musí být minimálně 18 let!

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail číslo objednávky a popis objednaného zboží či služby.


5)  Ochrana osobních údajů

Kupující potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zároveň souhlasí i se zpracováním svých osobních údajů včetně údajů citlivých jako je rodné číslo v databázi prodávajícího pro účely evidence, archivování a marketingu nabízených produktů a služeb a jakéhokoliv dalšího využití v rámci předmětu podnikání prodávajícího. Uvedením údajů kupující dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře produktů a služeb na image prodávajícího.

Výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním prodávajícímu.

Prodávající se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje kupujícího v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží Vám zašleme dobírkou Odběr zboží je možný pouze nad 18 let. V případě pochybností může dopravce požadovat prokázání totožnosti a věku příjemce.

Cena poštovného a balného vč. DPH:

ČESKÁ REPUBLIKA:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

 69,- Kč     Zásilkovna 

 

100,- Kč - dobírkou Česká pošta

250,- Kč - dobírkou - cca 3 dny od objednávky (DHL)

0,- Kč při objednávce nad 1500 Kč

 

Pozn.: V současné době expresní dodávka do 24 hodin ( PPL) Odesílání Po a Čt.

Zkontrolujte správnost Vašeho tel. čísla uvedeného v objednávce.
V případě nejasností volejte:+420 602 444 650,    

7) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 3-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Pokud zboží není na skladě, je to uvedeno v popisu. Zboží je odesíláno v Po a Čt a dopraveno do 24 hodin ( SR 48 hod) ( ne v So a Ne a pokud je dovolená - uvedena na horní liště stránek ). Zasíláme číslo na  sledování zásilky .

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme  za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Adresa na výměnu či reklamace: Eliquidpraha, Zlatnická 12, 110 00 Praha 1

9) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout  tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme ale, řešíme společně.

Závady prosím nahlaste ihned, abychom Vám mohly ihned poslat vadnou součástku,... či volejte  +420 602 444 650,  a problém okamžitě řešíme  ( do 24 hodin) a v případě naléhavosti odesíláme expresní poštou do 24hodin. Adresa na výměnu či reklamace:  Eliquidpraha, Zlatnické 12, 110 00, Praha 1

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Atomizery a baterie jsou pokládány za spotřební zboží. Životnost atomizerů cca 1-3 měsíce a baterie cca 6 měsíců při každodenním používání.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu či po dohodě
na tel.+420 602 444 650, 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefonní spojení
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou (dle zákona).
(Do 24 hodin posíláme, pokud je třeba vadný výrobek, součástku...)

10) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (zásilky)
Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč. Z. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Žádáme o doložení dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy v našem  obchodě a o sdělení čísla Vašeho účtu.
Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží  ( spotřebované náplně apod.). Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy včetně poštovného.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží, kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to včetně originálního neporušeného obalu.
Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

11) KONTAKTNÍ ADRESY
Adresa pro zasílání reklamací a vyzvednutí zboží pro VO:

Eliquidpraha – Ivana Polcarová
Zlatnická 12
11000 Praha 1
Telefon pro reklamace:      +420 602 444 650      
E-mail: eliquidpraha@email.cz

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
MjhlNTlhZD