EFVI - Evropská petice za svobodný vaping

EFVI - Evropská petice za svobodný vaping

Na sklonu loňského roku se zrodila mezinárodní celoevropská organizace  e-kuřáků,EFVI. 

Členy této iniciativy jsou jednotlivé národní asociace či sdružení e-kuřáků, které vznikají v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

 

EFVI organizuje kampaň, které mají za cíl zabránit snahám o zakazování, omezování, zdaňování či jiným restrikcím vůči vapingu a používání elektronických cigaret.

 

EFVI - Evropean Free Vaping Initiative oficiálně u příslušných orgánů Evropské unie zaregistrovala Petiční iniciativu za Svobodný vaping. Jedná se o oficiální akci, kterou umožňuje zákonodárství Evropské unie. 

Konání petice, aby měla nějaký smysl a splnila svůj účel, však má relativně přísná pravidla, která je třeba splnit. 
- petice se musí konat minimálně v 7 členských státech Evropské Unie
- petici musí podepsat celkově minimálně jeden milion ověřených občanů Evropské unie
- petici musí podepsat v každém státě, kde se koná, stanovený počet ověřených občanů - pro ČR je tento počet 16 500 podpisů
- petice má pevně stanovené datum, do kdy je potřeba výše uvedené tři body splnit - termín je 25.11.2014

Vyzýváme tedy všechny e-kuřáky a příznivce e-kouření, aby se zapojili a pomohli sbírat podpisy pod tuto petici. Podpořte její šíření emailem, na sociálních sítích či osobně.  Podpis probíhá online a je nutno uvést některá svá osobní data, například číslo OP nebo pasu. 

 

Nebojte se skutečnosti, že je nutno uvést tyto osobní data. Tyto údaje již dnes běžně poskytujeme na poště, v bance a ostatních úřadech a nikdo se nad tím nepozastavuje.

 

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři jsou zpřístupněny jen příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativy. Prosím, vyplňte tento údaj pravdivě, aby nemohlo dojít k anulování petice. Hodnověrnost a pravost podpisů jsou namátkou ověřovány právě podle čísla občanského průkazu nebo pasu.

Petici je možno podepsat zde:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000024/public/signup.do?lang=cs


Sledovat počet nasbíraných podpisů v jednotlivých zemích EU je možno zde : 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000024/public/map.do

 

Njk5NTIwO